Wskaźnik Aktywnego Starzenia – AAI – Polska na przedostatnim miejscu w UE

Wskaźnik Aktywnego Starzenia się (Active Ageing Index – AAI) pojawił się w uchwale Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. W sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 ustanowiono

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.

W tym ważnym dokumencie został opisany AAI . AAI wyznaczony został przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Wskaźnik identyfikuje potencjał osób starszych w obszarze zatrudnienia, życia społecznego, samodzielnej egzystencji oraz możliwości aktywnego starzenia się.

AAI jest wartością w skali od 0 do 100, przy założeniu, że 100 opisuje sytuację idealną, tzn. 100-procentową realizację zadań wszystkich obszarów oraz 100-procentową partycypację osób starszych we wszystkich obszarach.

Dla Polski wskaźnik ten wynosił w roku 2013 – 27,3. W rankingu ogólnym krajów UE nasz kraj zajmował ostatnie miejsce.

Rok później w 2014 r. wskaźnik osiągnął poziom 28,1. Było to ostatnie badanie i Polska zajmuje w nim przedostatnie miejsce.

Wskaźnik Aktywności Społecznej AAI

Oficjalna strona Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w sprawie AAI

W rozwoju aktywności społecznej seniorów Polacy są na początku drogi. W tym zakresie mamy duży potencjał. Dynamiczny wzrost starszej populacji społeczeństwa sprzyja rozwojowi usług senioralnych.

Wg danych GUS w 2013 roku liczba osób w wieku 60+ wynosiła 8,3 mln (21,5 proc. społeczeństwa).

Wg prognoz urzędu 2050 roku liczba wzrośnie do 13,7 mln (40,4 proc. społeczeństwa).

Taki wzrost zmusza do intensywnych działań nad polityką senioralną. Jest to zadanie niezwykle skomplikowane, ponieważ osoby starsze są bardzo niejednorodną grupą.

Z jednej strony część seniorów jest aktywna. Co szósta osoba korzysta z internetu. Kupują auta, mają karty i kredyty w bankach.

Jednak grupa ponad 3 mln osób w naszym kraju potrzebuje opieki lub całodobowej pielęgnacji.

Jedną ze skutecznych dróg, która częściowo może rozwiązać narastające problemy jest zwiększenie poziomu cyfryzacji starszych osób. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie w opiece i leczeniu telemedycyny i teleopieki.

Niestety świadomość w zakresie aktywności społecznej osób starszych jest bardzo niska, co uwidacznia raport KE.

Pocieszające jest, że jednoznaczne i nieuchronne perspektywy coraz szybciej rosnącego udziału osób w wieku 60+ działają mobilizująco na decydentów oraz na biznes.

 « (Poprzedni artykuł)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *