Ubezpieczenie na życie dla seniora – warto je mieć!

Ubezpieczenie na życie dla seniora – warto je mieć!

Wiek emerytalny wcale nie decyduje o tym, że należy zrezygnować z ubezpieczenia na życie lub go nie nabyć. Warto zapoznać się ze wszystkimi ofertami ubezpieczycieli i rozeznać się, czy warunki są odpowiednie dla seniora i naszych indywidualnych oczekiwań. Na rynku wbrew pozorom dostępnych jest wiele ubezpieczeń skierowanych do osób starszych.

Najczęściej oferowane na rynku ubezpieczenia dla seniorów mają charakter ochronny i zabezpieczający bliskich na wypadek śmierci. Wiele ubezpieczalni stawia jednak ograniczenia wiekowe dla seniorów, którzy są zainteresowani wykupieniem polisy na życie. W zależności od firmy osoby starsze po 70., 75., 80. lub 85. roku nie mogą skorzystać z ubezpieczenia.

Oferty ubezpieczeń dla seniorów

Senior może skorzystać z umowy indywidualnej lub umowy małżeńskiej. W tym drugim przypadku, kiedy jedna ze stron umrze w okolicznościach, które są określone w umowie, środki finansowe gwarantowane przez polisę przechodzą na współmałżonka. Wówczas może on przejść na wariant ubezpieczenia indywidualnego. Niektóre firmy oferują seniorom rozszerzenie polisy, np. o nieszczęśliwy wypadek lub zachorowanie na ciężką chorobę.

Wysokość składki ubezpieczenia

Biorąc pod uwagę, że statystyczny senior żyje dłużej niż 30-, 40- lub 50-latek, to ubezpieczalnie muszą w jakiś sposób się zabezpieczyć. Senior, który będzie chciał się ubezpieczyć, musi liczyć się z tym, że będzie płacić wyższą składkę niż klienci w młodszym wieku. Firmy ubezpieczeniowe muszą w ten sposób zrekompensować statystycznie krótszy okres opłacania składek przez osoby starsze. Na przykład 40-letni mężczyzna będzie płacić 50 zł składki, a już 70-letni może płacić 70 zł. Należy pamiętać, że zbyt niskie składki w przypadku seniorów powinny wzbudzić nasz niepokój i nieufność, ponieważ świadczy to jedynie o bardzo małej sumie, która zostanie wypłacona po śmierci. Senior, który chce się ubezpieczyć, musi poważnie zastanowić się nad tym, jakie ma oczekiwania. Możliwości jest wiele. Można zabezpieczyć finansowo rodzinę na wypadek śmierci, można zapewnić rodzinie pieniądze na zorganizowanie godnego pochówku lub ubezpieczyć się w celu zagwarantowania sobie środków i funduszy na leczenie lub rehabilitację.« (Poprzedni artykuł)
(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.