testament

 
 

Wydziedziczenie – podstawowe informacje

Wydziedziczenie – podstawowe informacje

Wydziedziczenie to hasło, które możemy często usłyszeć w mediach oraz telewizji. Potocznie rozumiane, jako konsekwencja negatywnego zachowania spadkobiercy powodująca nieuwzględnienie go w testamencie i pozbawienie jakichkolwiek praw do spadku. A czym tak naprawdę jest wydziedziczenie ? Rzeczywiście potoczne rozumienie pojęcia dziedziczenia nie odbiega w znacznym stopniu od prawnego sensu tej instytucji. Zgodnie z kodeksem cywilnym spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych (tj. dzieci lub wnuków), małżonka i rodziców zachowku. Zachowek jest to rodzaj zabezpieczenia zstępnych, małżonka oraz rodziców spadkodawcy w przypadku dziedziczenia testamentowego. Zachowek przysługuje w przypadku nieuwzględnienia w testamencieCzytaj dalej


Zachowek – co powinieneś wiedzieć

Zachowek – co powinieneś wiedzieć

Zachowek jest jednym z najczęściej poruszanych tematów w momencie, gdy dojdzie do dziedziczenia. W pierwszej kolejności trzeba się zastanowić komu przysługuje zachowek oraz w jakiej wysokości. Ustawodawca dokładnie określa, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać należną z tytułu zachowku część majątku spadkowego. Zgodnie z kodeksem cywilnym zachowek ma chronić interesy osób najbliższych spadkodawcy, którzy nie zostali uwzględnieni w testamencie, a w przypadku dziedziczenia ustawowego znaleźliby się w kręgu spadkobierców. Z zachowkiem mamy do czynienia jedynie w przypadku dziedziczenia testamentowego. Zachowek przysługuje zstępnym (tj. dzieciom, wnukom, prawnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy,Czytaj dalej


Testament – podstawowe informacje

Testament – podstawowe informacje

Dziedziczenie stanowi jedno z zagadnień, które powoduje najwięcej rodzinnych konfliktów. Po śmierci spadkodawcy rodzina bardzo często nie potrafi uzgodnić sposobu podziału majątku spadkowego i sprawy trafiają do sądu, gdzie postępowania toczą się latami. Jeżeli chcesz uniknąć takiej sytuacji, to zastanów się nad sporządzeniem testamentu, który w sposób łatwy i przejrzysty pozwoli dokonać podziału pozostawionego majątku. Testament jest to ostatnia wola spadkodawcy na wypadek śmierci. Ustawodawca przewidział możliwość sporządzenia testamentów zwykłych oraz szczególnych. Sporządzając testament, to Ty decydujesz, które składniki majątku zostaną zapisane na rzecz określonej osoby. Do testamentów zwykłych należą:Czytaj dalej


Rodzaje testamentów

Umowa pułapka na seniora

Ustawodawca przewiduje dwie grupy testamentów, które spadkodawca może sporządzić, aby za życia oświadczyć swoją wolę na wypadek śmierci. Zgodnie z przepisami są to testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Do testamentów zwykłych należą: testament spisany własnoręcznie, testament notarialny oraz testament sporządzony w obecności urzędnika państwowego. Testament spisany własnoręcznie (inaczej holograficzny) – należy spisać  własnoręcznie w całości, podpisać oraz opatrzeć datą. Taki testament jest nieważny jeżeli spadkodawca np. podpisze wydruk komputerowy lub podpisze spisaną przez inną osobę treść. Jeżeli spadkodawca zapomni o wpisaniu na testamencie daty, to taki brak nie skutkuje jegoCzytaj dalej