Czy tylko w testamencie można dokonać zwykłego zapisu?

Czy tylko w testamencie można dokonać zwykłego zapisu

W pierwszej kolejności trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym jest zapis zwykły.

Zapis zwykły, to nic innego jak rozporządzenie, na mocy którego spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę ustawowego (gdy spadek nabywają na podstawie ustawy) oraz testamentowego (gdy spadek nabywają na podstawie pozostawionego testamentu) do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby.

Zapisów zwykłych można dokonać zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak również wpisać je w testamencie. Przedmiotem zapisu zwykłego mogą być świadczenia majątkowe np. zobowiązanie do wypłacenia określonej sumy pieniędzy i przekazanie jej na konkretny cel, zobowiązanie do ustanowienia służebności osobistej na rzecz konkretnej osoby, zobowiązanie do przeniesienia udziału nieruchomości na rzecz konkretnej osoby.

Rozporządzenie może być dokonane na osobę cywilną ale również na osobę prawną np. fundację, stowarzyszenie itp.

Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Zapisem można obciążyć osoby uprawnione do spadku oraz osoby uprawnione z tytułu zapisu. Osoba, która jest zobowiązana do wykonania zapisu ma obowiązek go wypełnić. W innym razie, jeżeli uchyla się od wykonania zapisu, to osobie na rzecz której zapis został ustanowiony, przysługuje prawo do żądania wykonania zapisu.

Osoba, która ma obowiązek wykonania zapisu odpowiada przed osobą na rzecz której zapis został ustanowiony do wartości stanu czynnego spadku.

Obowiązek osoby zobowiązanej do wykonania zapisu powstaje w chwili otwarcia spadku (tj. śmierci spadkodawcy). W takiej sytuacji zapis należy wykonać niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.

Jeżeli zapis obciąża kilku spadkobierców, to są oni zobowiązania do jego wykonania w wysokości w jakiej odpowiada on wielkości przysługujących im udziałów chyba, że spadkobierca postanowił inaczej.

Z uwagi  na to, że zapisy zwykłe rodzą wiele problemów natury technicznej, a spadkodawcy nie wiedzą w jaki sposób należy ich dokonać, najlepszym rozwiązaniem byłoby udać się do notariusza, który spisze treści zapisu zwykłego w taki sposób, że zapis będzie skuteczny i na pewno po śmierci spadkodawcy zostanie wykonany.(Następny artykuł) »Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *