Łódzki program opieki domowej nad seniorami

Łódzki program opieki domowej nad seniorami

Już od września tego roku 2 tysiące łódzkich seniorów będzie nosiło specjalne elektroniczne opaski ratujące życie. To pilotażowy program opieki domowej nad ludźmi starszymi i chorymi. W sierpniu rozpoczyna się rekrutacja, w której wytypowane zostaną osoby po 60. roku życia, osiągające odpowiednią liczbę punktów w skali oceniającej sprawność chorego. Głównym narzędziem służącym do selekcji osób najbardziej potrzebujących jest skala Barthela. Określa ona poziom samodzielności danej osoby w 10 najważniejszych czynnościach dnia codziennego, jak choćby higiena osobista czy spożywanie posiłków. Warunkiem jest również, by osoba starająca się o opaskę, nie podlegała długoterminowej opiece ze strony NFZ.

Zasady działania łódzkiej teleopieki
Program teleopieki dla łodzian w podeszłym wieku będzie miał 2 formy. Opaski będą monitorowały stan zdrowia, mierząc zdalnie tętno i alarmując w razie wykrycia zagrożenia. Samoczynnie prześlą też informację w przypadku innych problemów, jak np. upadek. Zostaną również wyposażone w funkcję SOS, która pozwoli seniorowi w szybki i sprawny sposób wezwać pomoc. Oprócz samych opasek, program zakłada montaż czujników w domach osób zakwalifikowanych do akcji. Mają one określać położenie seniora lub chorego tak, by można było stale kontrolować jego poczynania. Zdaniem ekspertów, jest to funkcja szczególnie istotna wśród osób samodzielnych, ale miewających problemy z pamięcią. Co więcej, opaski będzie można zaprogramować tak, by informowały o opuszczeniu przez seniora wyznaczonych stref. Ma to ułatwić opiekę nad osobami cierpiącymi na demencję lub chorobę Alzheimera. Ostatnim elementem łódzkiej teleopieki ma być centrum, do którego potrzebujący będą mogli zadzwonić z prośbą o pomoc w kontakcie z lekarzem, o przydzielenie tymczasowego opiekuna lub o poradę w sprawie zdrowia.

Oferta opieki domowej
Jeszcze jednym gestem łódzkich władz wobec seniorów jest opcja długoterminowej opieki domowej. Co prawda, będzie mogło skorzystać z niej jedynie 20 osób, jednak projekt gwarantuje niemal pełen pakiet możliwych usług domowych z zakresu zdrowia. Do dyspozycji będą wizyty domowe pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa oraz dietetyka. Będzie też można skorzystać z wizyt opiekuna zastępczego, który spędzi czas z niesamodzielną osobą pod nieobecność jej stałego opiekuna.

Korzyści wynikające z programu
Podstawową zaletą teleopieki ma być zwiększenie ich bezpieczeństwa, poprawa komfortu życia i obniżenie kosztów socjalnych. Łódzcy politycy podkreślają, że opaski i ich obsługa generują wyraźnie niższe koszty, niż umieszczanie osób starszych i chorujących w domach pomocy. Gerontopedagodzy i psychologowie zaznaczają natomiast, że dla większości seniorów cenna jest możliwość pozostania we własnym domu i kontynuacja samodzielnego życia ze świadomością, że w razie problemów zdrowotnych, otrzymają szybką pomoc.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *