Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa

Narodziny dziecka w rodzinie są zazwyczaj radosnym wydarzeniem. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy mąż matki nie jest biologicznym ojcem dziecka ?

Warto pamiętać, że w polskim prawodawstwie domniemywa się, że dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia pochodzi od męża matki dziecka. Oznacza to, że mężczyzna, który jest w związku małżeński z matką dziecka będzie uważany za jego ojca. Chyba że dziecko urodziło się w czasie krótszym, ale po zawarciu przez matkę dziecka drugiego związku małżeńskiego. Wtedy domniemywa się, że dziecko pochodzi od drugiego męża.

Przykład: Kobieta i mężczyzna zawarli związek małżeński. W czasie trwania małżeństwa kobieta zdradziła męża, jednak strony nie rozstały się i dalej trwają w związku małżeńskim. Kto będzie ojcem dziecka ?

– w takim przypadku prawnie ojcem dziecka będzie mąż kobiety.

Domniemanie ojcostwa może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, które może zostać wytoczone przez męża matki w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa należy złożyć do Sądu Rejonowego wg. miejsca zamieszkania małoletniego dziecka. W przypadku, gdy pozew składa mąż matki, to pozwanym będzie dziecko i matka, a jeżeli matka nie żyje, to jedynie dziecko. W celu udowodnienia swoich racji mąż matki powinien wykazać, że nie jest ojcem dziecka. Można tego dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków dowodowych m.in. zeznań świadków, badań DNA, dokumentów itp.

Natomiast w przypadku wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez matkę dziecka, termin do wniesienia pozwu mija po upływie 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Matka wnosi pozew do sądu przeciwko mężowi oraz dziecku, a jeżeli mąż nie żyje, to jedynie przeciwko dziecku.

Opłata od pozwu o zaprzeczenie ojcostwa wynosi 200 zł i można ją wnieść w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, albo gdy domniemanie zostało obalone, to ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez uznanie ojcostwa lub na mocy orzeczenia sądu. Należy przy tym zaznaczyć, że uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *